מחיר

.המחיר שלנו הוא 1.00 יורו לשורה בשפת היעד

.עבור עבודות דחופות יש תוספת של 25% מעל המחיר הרגיל

PayPal תשלום נוח ובטוח באמצעות